Teknologi

Teknologi: Tørrings – og hærdnings processer

 • Konvektionsovne eller varm-lufts ovne
 • Ultraviolet (UV)
 • Infrarød Radiation (IR)
 • Kortbølget IR-stråling: 0,76-2 m (≤ 2,3 µm)
 • Mellembølget IR-stråling: 2-4 m (2,3 – 3,3 µm)
 • Langbølget IR-stråling: 4-10 m (3,3 – 10 µm)

Fordele ved at bruge Gasdrevne IR systemer:

 • Hurtig tørrings periode – 70-80 % reducering sammenlignet med traditionelle systemer
 • Energi omkostninger reduceret op til 80 %
 • Reduktion af CO2 emissioner op til 70 %
 • Reduktion af pladsbehov fra 60 – 90 %
 • Meget fleksibel og hurtig installation
 • CE- marked
 • ATEX- godkendt
 • Til især tørre- og hærdeprocesser med organiske opløsningsmidler og vand samt opvarmning af plastmaterialer m.v. er katalytisk IR-tørring meget anvendelig – og først og fremmest meget energibesparende i forhold til traditionelle konvektionsovne med opvarmning af og udskiftning af luft.

Udledning af gasser ved tørreprocessen

I forbindelse med katalytiske IR-processer er det muligt at opnå meget lave værdier for emission af NOx, CO2 og uforbrændte kul brinter. De lave NOx-værdier skyldes primært den lave forbrændingstemperatur. Den fysiske udformning af de katalytiske brændere, udformning af frisklufttilførslen og hele anlæggets geometri er i den forbindelse meget afgørende for opnåelse af høj brændereffektivitet (fuldstændig forbrænding af den tilførte gas).

Udviklings- og dokumentationsprojekt

Netek’s udviklings- og dokumentationsprojekt om “Kortlægning og dokumentation af katalytisk IR tørrings energi-, miljø- og produktionstekniske egenskaber” afsluttet  i maj 2003.

Projektet modtog økonomisk støtte fra Energistyrelsen, og blev gennemført med Carl Bro Gruppen som projektleder (Knud Erik Kvist).

Netek’s Gas Katalytiske IR tørring er særdeles interessant for produktionsvirksomheder og udstyrsleverandører, der arbejder med tørring og hærdning uanset materiale og branche.